?

Log in

No account? Create an account
Delicious Surprise [entries|archive|friends|userinfo]
Lace035

[ userinfo | livejournal profile ]

(no subject) [Jan. 5th, 2012|09:02 pm]
Lace035Tommie en ik hebben onze eerste documentaire gemaakt! bekijk voor meer informatie mijn website: http://www.kellyverhagen.nl/
Linkgive me love

nieuweblog [Aug. 1st, 2011|08:12 pm]
Lace035
http://kellyverhagen.blogspot.com/
Link1 comment|give me love

(no subject) [Aug. 1st, 2011|08:11 pm]
Lace035
http://kellyverhagen.blogspot.com/
Linkgive me love

(no subject) [Jun. 4th, 2009|10:35 am]
Lace035Zo, even een berichtje.
Ik ben NIET dood, ik heb alleen geen internet. Ik ben namelijk verhuist naar Deurne en woon in een oud Philips fabriek. Het is GIGANTISCH! Zie hierboven het kantoor gedeelte, er komen nog wel meer fotos alleen ik heb die niet hier in Hilversum nu...


HOUDOE!
Link1 comment|give me love

(no subject) [Apr. 12th, 2009|03:52 pm]
Lace035<3 EMERY
Link3 comments|give me love

(no subject) [Apr. 12th, 2009|03:48 pm]
Lace035Bambi @ Deurne
Link1 comment|give me love

(no subject) [Apr. 12th, 2009|03:45 pm]
Lace035<3
Linkgive me love

(no subject) [Apr. 12th, 2009|03:38 pm]
Lace035Instituut voor Doven @ Sint-Michielsgestel
Linkgive me love

(no subject) [Apr. 12th, 2009|03:34 pm]
Lace035on my way
Link1 comment|give me love

(no subject) [Mar. 5th, 2009|11:19 pm]
Lace035...en toen zei jij niets
Linkgive me love

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]